SERVICES

Onze diensten variëren per project en lopen uiteen van architectonisch lichtontwerp, daglicht ontwerp, lichtonderzoek en lichtexperimenten tot realisatie van lichtkunst installaties.

Het architectonisch lichtontwerp bestaat gewoonlijk uit de volgende fasen:

  • schetsontwerp: lichtontwerp concepten en visualisaties
  • voorlopig ontwerp: ontwikkeling van het ontwerp en proefopstellingen
  • definitief ontwerp: gedetailleerde documentatie en coördinatie
  • uitvoering van het ontwerp: controle op realisatie volgens het ontwerp en oplevering

In alle fasen werken we nauw samen met de klant en zijn adviseurs om ervoor te zorgen dat aan de ontwerpopgave wordt voldaan.

Our services vary according to the project and range from architectural lighting design, daylight design, lighting research, lighting experiments to realization of light art installations.

The architectural lighting design usually consists of the following phases:

  • Concept design: production of lighting design concepts and visualization
  • Schematic design: development of the design with other consultants, mock-ups
  • Detailed design: detailed documentation and coordination
  • Design implementation: site meetings  and commissioning of light sources and control systems.

At all stages we collaborate closely with the client and their consultants to ensure that the design brief is met.