Noorderlicht op De Ceuvel

Lichtinstallaties en lichtkunstwerken, Lichtontwerp openbare ruimte

Op broedplaats De Ceuvel in Amsterdam Noord heeft Spot On een duurzame lichtinstallatie gerealiseerd als beeldbepalend element van hun Ware Noorden Licht Festival. De installatie benadrukt nieuwe verbindingen in Noord en het principe van upcycling van materialen. De installatie bevat 1.000 plastic zwerfafval flessen, opgeruimd door Peter Smith van Stichting Klean. Dynamisch blauwe, groene en witte lichten belichten de flessen als referentie aan het Noorderlicht. De vorm van de installatie verwijst naar de Noordster. Na afloop van het festival zijn de flessen als grondstof ingezet voor nieuwe hoogwaardige producten zoals bureaubladen.

Northern Lights at De Ceuvel, Amsterdam

At incubator De Ceuvel in Amsterdam North, Spot On has realised a sustainable light art installation as a signature element of their True North Light Festival. The installation emphasises new connections in the North and the principle of upcycling of materials. The installation contains 1,000 scrap plastic bottles, picked up by the Klean Foundation. Dynamic blue, green and white light illuminate the bottles as a reference to the Aura Borealis, whilst the shape of the installation refers to the North Star. After the festival, the bottles were used as raw materials for the production of new high-quality products such as desktops.

© 2019 SPOT ON lichtontwerp Designed by WPlook Studio