Landgoed

Particulier, Nederland

Een particulier landgoed was ‘s avond niet goed uitgelicht. Door beeldbepalende landschapselementen zoals monumentale bomen gericht en creatief uit te lichten breng ik focus, diepte en verrassing in de tuin. Voor oriëntatie en accentverlichting van beplanting is gekozen voor low level lighting om lichtvervuiling en lichthinder te voorkomen, een aandachtspunt in het gehele ontwerp.

© 2019 SPOT ON lichtontwerp Designed by WPlook Studio