Experimenten met lichtgevende planten

Lichtonderzoek en -experimenten

In opdracht van SIGN heeft SPOT ON lichtontwerp lichtexperimenten uitgevoerd om planten te laten oplichten in het donker. Bomen en planten werden voorzien van een fosforescerende laag die werd geladen met gespecialiseerde LED-verlichting. Als resultaat gloeien de bomen en struiken op magische wijze in het donker. De laadtijd is gering voor een heldere gloed en voor een subtiele gloed is blootstelling aan daglicht voldoende. Daarmee kunnen de installaties een duurzaam alternatief vormen voor buitenverlichting of een sfeervol landschapselement zijn in het donker.

Experiments with luminous plants

Commissioned by SIGN, SPOT ON lichtontwerp has conducted lighting experiments which allow plants to light up in the dark. Trees and plants were provided with a harmless phosphorescent layer that was loaded with specialized LED lighting. As a result the trees and shrubs glow magically in the dark. A short charging time achieves a clear glow and normal daylight exposure is sufficient for a subtle glow. The installations can thus be a sustainable alternative for outdoor lighting or an atmospheric focal point in the dark.

© 2019 SPOT ON lichtontwerp Designed by WPlook Studio