UITGELICHT – FEATURED

Advocatenkantoor lawyer’s office, Amsterdam

Modern lighting solution in a classic setting

De opdrachtgever, een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht, wenste een hoger lichtniveau op de werkplekken in twee stijlkamers. Onze lichtoplossing geeft comfortabel werklicht op de bureau’s en vestigt de aandacht op de prachtige ornamenten erboven. De modere armaturen vormen een mooi contrast met de klassieke plafonds, hun kleuren zijn afgestemd. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Studio WIJ. 

The client, an Amsterdam based employment lawyers’ office, preferred a higher level of light in the working spaces underneath two beautifully decorated ceilings. Our lighting solution guaranteed a sufficient amount of task light while enhancing the ornaments above. The modern shaped fixtures are a beautiful contrast to the classic ceilings, their colours are chosen to match. This project has been a collaboration with Studio WIJ.

Galerie Power of Art House – gallery, Amsterdam
Aan het Amsterdamse Entrepotdok heeft Power of Art House haar galerie voor rebelse kunst geopend.
Het lichtontwerp van Spot On, een combinatie van wall washers en richtspots op rails, maakt flexibel gebruik van de ruimte mogelijk.
De openingsexpositie ‘It’s all about power‘ is te zien tot eind 2018.
At the Amsterdam Entrepotdok canal, Power of Art House opened her gallery for rebellious art.
Our lighting design for it, a combination of wall washers and focal spotlights, guarantees a flexible use of the space.
The opening exhibition ‘It’s all about power‘ is on show till the end of 2018.

Loft woning – loft, Amsterdam
Een loft woning in een voormalige school in Amsterdam-Oost heeft een transformatie ondergaan met een nieuwe indeling van Robin Kerssens architecten en Beemsterbouwers. Spot On heeft hierop ingehaakt met een lichtplan dat de diepe open ruimten van voldoende, kwalitatief hoogstaand en sfeervol licht voorziet. Op wens van de klant is een warme lichtkleur toegepast. Met speciale nis verlichting worden bijzondere vormen en objecten en het ruwe betonplafond uitgelicht.

A loft house in a former school in Amsterdam East has undergone a transformation. The new layout by Robin Kerssens architects and Beemsterbouwers has been emphasized by Spot On. The lighting plan provides the deep open spaces with sufficient, high quality and atmospheric light. The customer had a clear preference for a warm light color. Special recess lighting is used to highlight shapes and objects and the rough concrete ceiling.
pictures by Raymond Solcer

Woonhuis – Residential home, Amsterdam
Spot On heeft het lichtontwerp gemaakt voor een bijzonder appartement in een oude verbandfabriek in Amsterdam-Oost. De dubbelhoge ruimten met kunst leenden zich voor een museale wijze van verlichting. Als tegenwicht zijn de bamboe interieurdelen en kleinere ruimten extra warm en intiem verlicht. Dit geeft een spannend en harmonieus contrast in de woning.
Spot On has made the lighting design for an exquisite apartment in a former bandage factory in Amsterdam East. The double-height spaces with art lend themselves to a museum type of lighting. To juxtapose, the bamboo interior elements and smaller spaces are extra warm and intimately lit. This provides an exciting and harmonious contrast in the home.
pictures by Raymond Solcer

Noorderlicht op De Ceuvel  Northern Lights at De Ceuvel, Amsterdam
Op broedplaats De Ceuvel in Amsterdam Noord hebben we een duurzame lichtinstallatie gerealiseerd als beeldbepalend element van hun Ware Noorden Licht Festival. De installatie benadrukt nieuwe verbindingen in Noord en het principe van up-cycling van materialen. De installatie bevat 1000 plastic zwerfafval flessen opgeruimd door Peter Smith van Stichting Klean. De flessen worden belicht met dynamisch blauw, groen en wit licht als referentie aan het Noorderlicht. De vorm van de installatie verwijst naar de Noordster. Na afloop van het festival worden de flessen als grondstof ingezet voor nieuwe hoogwaardige producten zoals bureaubladen. Het festival is gratis te bezoeken tot eind januari 2018.

At incubator De Ceuvel in Amsterdam Noord we have realized a sustainable light art installation as a signature element of their Ware Noorden Licht Festival. The installation emphasizes new connections in Noord and the principle of up-cycling of materials. It contains 1000 scrap plastic bottles picked up by Peter Smith from Stichting Klean. The bottles are lit by dynamic blue, green and white light reminding of the Aura Borealis. The shape of the installation refers to the North star. Upon completion of the festival, the bottles will be used as a raw material in the production of high quality products such as office furniture. The festival can be visited for free until the end of January 2018.

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, Amsterdam.
Het Muziekinstrumenten Fonds is gevestigd in het oudste bakstenen pand van de stad in een donkere steeg bij de Oude Kerk. Hoofdvraag 
was goede werkplek-verlichting. De klant liet zich overtuigen ook de 16e eeuwse Renaissance plafondpanelen te benadrukken met goede verlichting. Een gelukkige keuze, de panelen schitteren nu in volle glorie.
nmf-015-1_1500pix

The brief aimed for proper office lighting in the dark interior of this oldest brick house in Amsterdam. The client could be convinced to emphasize the 16th century Renaissance wooden ceiling as well. A lucky decision, the lighting makes the panels really stand out.nmf-043026-1_1500pix

Pek & Kleren, Amsterdam
Hoogwaardige accentverlichting in de etalages toont de producten van klein warenhuis Pek & Kleren in Amsterdam Noord voortaan in optima forma, zoals de ‘garments without ego’ van het jonge Nederlandse merk YOOST.
pek_kleren-collage
High quality accent lighting in the window displays of small department store Pek & Kleren in Amsterdam North shows the products from now on at its best, such as the ‘garments without ego’ by young Dutch brand YOOST.

Experimenten met lichtgevende planten
In opdracht van
 SIGN heeft SPOT ON lichtontwerp lichtexperimenten uitgevoerd om planten te laten op
lichten in het donker. Bomen en planten werden voorzien van een fosforescerende laag die werd geladen met gespecialiseerde LED verlichting. Als resultaat gloeien de bomen en struiken op magische wijze in het donker. De laadtijd is gering voor een heldere gloed en voor een subtiele gloed is blootstelling aan daglicht voldoende. Daarmee kunnen de installaties een duurzaam alternatief vormen voor buitenverlichting of een sfeervol landschapselement zijn in het donker. Klik hier voor meer informatie.
IMG_7285Bussloo blikvangende bomen_cropped
Experiments with luminous plants
Commissioned by
 SIGNSPOT ON lichtontwerp has conducted lighting experiments to make plants glow in the dark. Trees and plants were coated with a phosphorescent layer which was loaded with specialized LED lighting. This resulted in trees and bushes glowing magically in the dark. With only a short charging time to achieve a clear glow and daylight exposure being sufficient for a subtle glow, the installations can be a sustainable alternative for outdoor lighting or an atmospheric focal point in the dark. Click here for more information.

Feature lighting: Roze Filmdagen / Amsterdam LGBTQ Filmfestival 2017 & 2016 – Ketelhuis, Amsterdam
rfd-interieur_1500pix